KONGRES

Centrum Ekonomii Społecznej

Bursa Szkolna Caritas Diecezji Toruńskiej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

KONTAKT

Bursa Szkolna Caritas Diecezji Toruńskiej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Grudziądzu

Ul. Chełmińska 97
86-300 Grudziądz
e-mail: bursa.grudziadz@diecezja.torun.pl
NIP 876-21-96-690
REGON 341339094
Bank PEKAO S.A. II o. Grudziądz
34 1240 19491111000013558253

HISTORIA I CEL

Niespełna tydzień po zainaugurowaniu Diecezji Toruńskiej Ks. Biskup Andrzej Suski powołał Caritas Diecezji Toruńskiej. Od początku jej istnienia zadbano o to, co parę lat później Benedykt XVI wskaże w Deus Caritas Est „Kościół nie może zaniedbać posługi miłości, tak jak nie może zaniedbać Sakramentów i Słowa.” Słowo, Sakrament i Działalność charytatywna leżą w naturze Kościoła. W tym samym dokumencie pisze: „Miłość potrzebuje również organizacji, aby w sposób uporządkowany mogła służyć wspólnocie”.

Bursę Szkolną Caritas im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Grudziądzu powołał Ks. Biskup Andrzej Suski dnia 26 sierpnia 2001r. We wrześniu 2002 r. – do wyremontowanego i zaadoptowanego budynku po kasynie wojskowym wprowadziło się 12 pierwszych wychowanków. Poświęcenie domu nastąpiło 29. 11. 2002 r. Bursa ma charakter katolicki, jest placówką koedukacyjną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Grudziądzu. Pobyt w placówce jest bezpłatny Młodzi ludzie myśląc o kolejnym etapie swojej edukacji, często ograniczeni są w swym wyborze materialnym statusem rodziny. Utrudniony dojazd, niewielkie dochody, brak perspektyw to kłody położone na drodze młodego człowieka do szkoły. Zapewniając charytatywnie godne warunki zamieszkania, rozwoju, całodobową opiekę wychowawczą oraz wyżywienie otwieramy w Grudziądzkiej Bursie drzwi do edukacji .

Misję domu określić można jako pomoc w dostępie do edukacji, jako wsparcie w niedostatkach materialnych czy duchowych, jako towarzyszenie młodemu człowiekowi. Usytuowanie Domu w Grudziądzu sprawia, iż swoim zasięgiem od dziesięciu lat obejmujemy spory obszar. Nasi wychowankowie to mieszkańcy trzech województw i trzech diecezji. Przez ostatnie dziesięć lat, przez otwarte i życzliwe progi bursowego domu w Grudziądzu przeszło, znajdując tutaj swoje miejsce i kształtując pożądane postawy oraz systemy wartości ponad stu pięćdziesięciu młodych ludzi.