KONGRES

Centrum Ekonomii Społecznej

Bursa Szkolna Caritas Diecezji Toruńskiej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

KONTAKT

Bursa Szkolna Caritas Diecezji Toruńskiej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Grudziądzu

Ul. Chełmińska 97
86-300 Grudziądz
e-mail: bursa.grudziadz@diecezja.torun.pl
NIP 876-21-96-690
REGON 341339094
Bank PEKAO S.A. II o. Grudziądz
34 1240 19491111000013558253
Rekrutacja i wniosek.


Pragniemy poinformować, że Bursa Szkolna Caritas Diecezji Toruńskiej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Grudziądzu, od roku szkolnego  2015/16 zmieniła statutowy charakter placówki z bursy dla młodzieży męskiej na placówkę koedukacyjną. Zapraszamy więc od tego roku również dziewczęta.
Bursa przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Grudziądza. Pomoc należy rozumieć jako uzyskanie dostępu do edukacji. Od początku działalności bursa przyjmowała w pierwszej kolejności uczniów z terenów wiejskich i małych miasteczek. Pobyt w Bursie jest bezpłatny.
Stąd komisja kwalifikacyjna bierze pod uwagę okoliczności przedstawione we wniosku oraz opinie o kandydacie. Do elementów znaczących przy naborze zaliczyć trzeba min. : stan osobowy rodziny, jej kondycję finansową (obciążenia, stan zatrudnienia), zdolności i zainteresowania kandydata, trudności wynikające z utrudnionego dojazdu. Kandydat do zamieszkania w Bursie składa razem z wnioskiem następujące dokumenty:

1. Opinia Dyrektora Szkoły, do której kandydat uczęszcza bądź ostatnio uczęszczał.
2. Opinia Księdza Proboszcza z parafii właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata.
3. Opinia Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
4. Opinia lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza rodzinnego (wskazania lub przeciwwskazania odnośnie zamieszkania w bursie).
5. Jeśli rodzice lub dziadkowie pracowali w PGR, proszę załączyć kserokopię jakiegoś dokumentu potwierdzającego ten fakt (świadectwo pracy, ksero leg. ubezpieczeniowej lub inny).

JEŻELI CHCESZ BYĆ MIESZKAŃCEM NASZEJ BURSY, MUSISZ DOSTARCZYĆ NAM WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NA SPECJALNYM FORMULARZU

WNIOSEK DO POBRANIA