KONGRES

Centrum Ekonomii Społecznej

Bursa Szkolna Caritas Diecezji Toruńskiej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

KONTAKT

Bursa Szkolna Caritas Diecezji Toruńskiej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Grudziądzu

Ul. Chełmińska 97
86-300 Grudziądz
e-mail: bursa.grudziadz@diecezja.torun.pl
NIP 876-21-96-690
REGON 341339094
Bank PEKAO S.A. II o. Grudziądz
34 1240 19491111000013558253
Życie w Bursie + Regulamin


Program opiekuńczo-wychowawczy stworzony został w taki sposób aby młodzi ludzkie przez trzy lata przeszli konkretną drogę formacji ludzkiej i chrześcijańskiej Życie w bursie jest bardzo ułożone dzięki życzliwemu i doświadczonemu gronu pedagogicznemu.
Wychowawcy troszczą się o wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień wychowanków. Sport, zajęcia teatralne, przygotowywanie okolicznościowych programów, rekolekcje, wspólna modlitwa i Eucharystia to płaszczyzny kształtowania człowieka.
Bursa daje możliwość rozwoju indywidualnych zainteresowań. Część wychowanków uczęszcza na koła zainteresowań, inni na treningi klubów sportowych. Placówka posiada drużynę piłkarską, która odnosi sukcesy. Internat pomaga rozwijać się intelektualnie stwarzając świetne warunki do nauki (biblioteczka, komputery), dba także o fizyczny rozwój mieszkańców (wyjścia na basen, hale sportowe).

Organizowane od lat przez Bursę Caritas Wiosenne Festyny Charytatywne „PODAJ DŁOŃ”, Integracyjne Turnieje w Halowej Piłce Nożnej czy przedsięwzięcia na rzecz najmłodszych podopiecznych grudziądzkich placówek oświatowo-wychowawczych (m.in. zabawy karnawałowe i inscenizacje bajek dla dzieci), sprzyjają wyzwalaniu aktywności, zaangażowania oraz promowaniu wśród wychowanków idei wolontariatu i otwartej, pełnej wrażliwości postawy wobec drugiego człowieka.

W grudziądzkiej bursie wprowadzony został program „Jestem samodzielny”, którego celem jest podejmowanie przez młodzież różnych prac porządkowo-gospodarczych wg schematu dyżurów, ma za zadanie wyrabianie wśród podopiecznych zaradności życiowej, rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności za wspólne dobro.

Dzięki wspólnemu przeżywaniu szeregu bursowych uroczystości (m.in. spotkań opłatkowych, programów wielkopostnych) czy grupowych inicjatyw np. wyjazdów oraz integracyjnych wycieczek) wytworzyła się niepowtarzalna atmosfera i charakter tego miejsca. Bursa daje możliwość poznania wielu nowych, ciekawych ludzi. To wszystko sprawia, że uśmiech często gości na twarzach mieszkańców.

ZOBACZ REGULAMIN ŻYCIA W BURSIE